• +99861 222-74-77
  • orgotdel.jk@inbox.uz
  • orgotdel.jk@exat.uz

ТАҢЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

1. Таңлаўдың тийкарғы ўазыйпалары

– мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм хожалық жүргизиўши субъектлер, жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада шөлкемлерде маман кадрларды үйрениў ҳәм хошаметлеў;

– жетекшилик қәбилети ҳәм басқарыў уқыбына ийе перспективалы басшыларды таңлап алыў ҳәм қоллап-қуўатлаў;

– мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм хожалық жүргизиўши субъектлер, жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлер басшы лаўазымлары ушын перспективалы басқарыў кадрлар резервин қәлиплестириў.

2. Таңлаўда қатнасыў ушын керекли ҳүжжетлер

– электрон арза;

– справка-объективка;

– паспорт нусқасы;

– мийнет дәптершеси нусқасы;

– жумыс орнынан минезлеме;

– дипломның нусқасы, егер шет елде оқыған болса нострификациядан өткерилгенлигин тастыйықлаўшы гүўалық.

3. Таңлаў басқышлары

– биринши басқыш – дәслепки үйрениў;

– екинши басқыш – тест сынақлары;

– үшинши басқыш – жумыс үйрениў (стажировка);

– төртинши басқыш – сәўбетлесиў.

4. Таңлаў қатнасыўшыларына қойылатуғын талаплар

Таңлаўға жоқары мағлыўматлы, тийисли тараўда басшы лаўазымда кеминде еки жыл ис тәжирийбесине ийе ҳәм турақлы түрде жумыс ислеп киятырған 25 жастан 45 жасқа шекемги (45 жас қосылған ҳалда) Өзбекстан Республикасы пуқаралары қатнасады.

5. Еслетпе

Жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада мәмлекетлик шөлкемлерде ислеп атырған таңлаў қатнасыўшыларының таңлаўда қатнасыў ҳәм стажировка дәўиринде ийелеп турған лаўазымы ҳәм орташа айлық ис ҳақысы сақланып қалынады.

Таңлаўда қатнасыў ушын ҳүжжетлерин өз ўақтында, толық усынбаған, яки биле тура қәлбеки ҳүжжетлер, яки жалған мағлыўматлар усынған жағдайда таңлаў қатнасыўшысының таңлаўдан шетлетилиўине тийкар болады.